INFORMACJE DODATKOWE

ZASADY UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ROKU 2017 NA WODACH PZW OPOLE

Rejestracja połowów ryb jest obowiązkiem każdego wędkującego członka PZW i obowiązuje na wszystkich wodach Okręgu Opolskiego. Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004, decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego oraz uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:
 • - rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. Wodnego Kozielno;
 • - w Otmuchowie na odcinku 100 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów;
 • - rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa;
 • - w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie II;
 • - rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach;
 • - wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice ;

  • Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie ustanowienia całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb na rzece Nysa Kłodzka obejmują:
   • - w Nysie na odcinku 200 m poniżej zapory zbiornika retencyjnego Nysa;
   • - w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego
   • - w Nysie na odcinku 100 m od jazu przy elektrowni ul. Szlak Chrobrego;
   • - w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei Wojska Polskiego;

    • Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące od 01 marca do 31 maja każdego roku:
     • - na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie „Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk;
     • - na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry;
     • - na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków;
     • - na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka;
     • - na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi ;
     • - na starorzeczu rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec;

      • Na Kanale Odry:
       • - w Zwanowicach i na odcinku 300m poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 stycznia do 31 marca oraz od 01 grudnia do 31 grudnia.
       • - w Brzegu na odcinku 200 metrów poniżej śluzy ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 stycznia do 31 marca oraz od 01 grudnia do 31 grudnia.
       • - na Kanale Portowym w Opolu na rzece Odrze ustanowiono zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 stycznia do 31 marca oraz od 01 grudnia do 31 grudnia.”

       1. Wyrobisko – NOWE SIOŁKOWICE 0.50 zimowisko oznaczone tablicami 
       2. Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice port „MARINA”
       3. Rzeka Odra w miejscowości Krapkowice „WYRWA” zatoka powstała w wyniku powodzi w 1997 roku (obok mostu kolejowego)

       Na tych zimowiskach obowiązuje zakaz wędkowania od 01 stycznia do 31 marca.

       Na Zbiorniku Kluczbork wprowadza się zakaz połowu ryb na rzece Stobrawie - 50 metrów powyżej zbiornika wstępnego, na zbiorniku wstępnym, oraz w promieniu 50 metrów poniżej ujścia zbiornika wstępnego, jak również na rzece Stobrawie do mostu drewnianego poniżej.

       Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje zakaz połowu ryb z wysp. Na rzece Nysa Kłodzka w miejscowości Lewin Brzeski obowiązuje zakaz połowu ryb w obrębie nowego jazu w km 13+845 ( w obrębie barierek ochronnych) oznakowanych tablicami.

       Ogólne zasady i warunki połowu ryb określa Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb uchwalony przez ZG PZW a na wodach Okręgu PZW Opole ponadto obowiązuje:
       1. Okres ochronny dla szczupaka na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Brzózki, Michalice, Kluczbork i Ujazd obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja. Na pozostałych wodach od 1 stycznia do 30 kwietnia.
       2. Na Zbiorniku Michalice i Brzózki ustala się limit drapieżników (sandacz lub szczupak ) - 1 sztuka w ciągu doby (doba od godz. 0.00 do godz. 24.00).
       3. Wymiar ochronny pstrąga tęczowego wynosi 30 cm. Limit 3 sztuki w ciągu doby ( doba jw.)
       4. Wymiar ochronny okonia wynosi 18 cm, oprócz zbiornika Kluczbork, na którym obowiązuje wymiar ochronny 23 cm. Limit 10 sztuk w ciągu doby (doba jw.)
       5. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabierania z łowiska lipieni.
       6. Wymiar ochronny pstrąga potokowego wynosi 30 cm.
       7. Wymiar ochronny karpia 30 cm a górny wynosi 70 cm.
       8. Na wodach Okręgu wprowadza się limit ilościowy leszcza - 10 sztuk o wymiarze pow. 35 cm w ciągu doby (doba jw.) Limit nie obowiązuje na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów, Turawa, Michalice, Kluczbork i Brzózki.
       9. Na zbiornikach zaporowych Nysa, Otmuchów ,Turawa, Michalice, Brzózki, Kluczbork i Ujazd od 01 stycznia do 31 maja obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową zarówno ze środków pływających jak i z brzegów. Połów ryb spokojnego żeru ze środków pływających dozwolony jest od 01 maja.
       10. Zakaz połowu ryb na „żywca" i „martwą" rybkę", a także jej części na zbiornikach zaporowych obowiązuje od 01 stycznia do 31 maja zaś na pozostałych wodach Okręgu od 01 stycznia do 30 kwietnia.
       11. Zakaz trollingu na wszystkich wodach. Nie dotyczy rzeki Odry.
       12. Na wodach stojących poza obwodami rybackimi po zarybieniu karpiem i pstrągiem tęczowym z przydziału Okręgu obowiązuje dwutygodniowy zakaz wędkowania. Dopuszcza się również zamknięcie wody po zarybieniu ze środków koła za zgodą Głównego Ichtiologa Okręgu PZW Opole. Wyjątkiem są łowiska „złów i wypuść".
       13. Na łowisku „złów i wypuść" na Białej Głuchołaskiej obowiązuje połów ryb metodą muchową z zastosowaniem haków bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru.
       14. Na Nysie Kłodzkiej od zapory zb. Kozielno do zapory zb. Nysa nie obowiązuje limit i okres ochronny bolenia.
       15. Na Nysie Kłodzkiej od zapory Zbiornika Nysa do jazu na Alei Wojska Polskiego wprowadza się w okresie 01.01.2016 r.-30.04.2016 r. zakaz połowu ryb metodą spinningową.
       16. Na Zbiorniku Dębowa obowiązuje górny wymiar ochronny amura 70 cm, karpia 60 cm i limit dobowy (doba jw.) 2 sztuki łącznie (amur + karpiem).
       17. Na Zbiorniku Kluczbork obowiązuje limit ilościowy szczupaka, sandacza, i węgorza - 1 sztuka dziennie (łącznie) przy czym obowiązuje zakaz stosowania żywej lub martwej rybki (lub jej części) na przynętę.
       18. Okres ochronny dla sandacza obowiązuje od 1 stycznia do 31 maja, a wymiar ochronny to 50cm.
       19. Limit dobowy (doba jw.) dla szczupaka i sandacza -2 (łącznie) z wyjątkiem zbiorników Kluczbork i Michalice i Brzózki ( patrz pkt. 2 i 17).
       20. Znosi się całkowicie limit dobowy suma (dotyczy również łowisk „złów i wypuść"). Nie dotyczy rzeki Odry gdzie limit wynosi 3 sztuki.
       21. Zakaz połowu metodą tzw. „na szarpaka"- polegającą na umyślnym pozyskiwaniu ryb poprzez podcinanie w celu zahaczenia ryby.
       22. Wymiar ochronny szczupaka dolny 50 cm oraz górny 80 cm.
       23. Ryby łososiowate mogą być pozyskiwane tylko na przynęty sztuczne tj. spinning i sztuczna mucha. Nie dotyczy pstrąga tęczowego.
       24. Ryby złowione (zgodnie z limitem dobowym) muszą być przechowywane na stanowisku do czasu zakończenia wędkowania.
       25. Wędkarze są zobowiązani do opuszczenia łowiska w czasie rozgrywania zawodów wędkarskich organizowanych przez Koła oraz Okręg PZW Opole. (informacja na stronie internetowej lub w terenie nad wodą)
       26. Należy przestrzegać zasad podanych na tablicach ustawionych przez Koła oraz Okręg PZW Opole.
       27. Zakaz: a) kąpieli b) pozostawianie śmieci i odpadków c) używania mydła i innych środków chemicznych
       28. Zakaz połowu ze sprzętu pływającego w porze nocnej (od zmierzch do świtu), z wyjątkiem okresu od 1 czerwca do 30 września.

       Uchwała nr 75 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 8-03-2015 r.

       W przypadku naruszenia przepisów o amatorskim połowie ryb przez osobę posiadającą niniejsze zezwolenie, - wydający może je cofnąć oświadczeniem doręczonym jego posiadaczowi.

       Przypominamy:
       • - Używanie podrywki w celu pozyskania żywca jest dozwolone tylko i wyłącznie w miejscu i w czasie prowadzenia połowu ryb wędką. (podrywka wędkarska o wymiarach 1metr na 1 metr o oczku nie mniejszym niż 5 mm ).
       • - Zabrania się podejmowania z wody wszelkiego rodzaju sprzętu połowowego, a o fakcie ich zlokalizowania, a także o zauważonych wykroczeniach należy powiadomić Państwową Straż Rybacką (774425971), Społeczną Straż Rybacką w powiatach: Brzeg 694343759, Głubczyce 694600283, Kluczbork 694343709, Krapkowice 694600291, K-Koźle 691398977, Namysłów 694837105, Nysa 604440595, Opole Ziemskie 782416054, Opole Grodzkie 739000606 , Prudnik 608375427, Olesno 608376193, Strzelce Opolskie 694343802 lub Policję (112, 997).
       • - O zauważonych skażeniach środowiska wodnego należy powiadomić WIOŚ (774539906 lub 606605052) oraz Dział Ochrony Wód Biura Okręgu PZW Opole tel. 77/454-55-54, 604440595
       • - Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.
       • - Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją z łowiska, ma obowiązek przesłać do Zarządu Okręgu informację o jej gatunku, długości, ciężarze oraz dacie i miejscu złowienia (w przypadku nie zabierania oznakowanej ryby o fakcie jej złowienia należy powiadomić Zarząd Okręgu).
       • - W trakcie połowu ryb ze środków pływających obowiązuje zachowanie trzeźwości.
       • - Wędkarz łowiący ze środków pływających zobowiązany jest do posiadania wymaganego stosownymi przepisami sprzętu ratunkowo-asekuracyjnego.
       • - Obowiązuje zakaz przejazdu przez wały ochronne.
       • - Informacje o porozumieniach zawartych z innymi Okręgami znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/oraz w siedzibach Kół.
       • - Niektóre z wymienionych w wykazie łowisk, odcinki rzek, ich dopływy, a także wody stojące uchwałami Zarządu Okręgu mogą być trwale lub okresowo wyłączone z wędkowania np. wody po zarybieniu, przy niskich stanach wód na zbiornikach zaporowych, w trakcie zawodów wędkarskich itp.
       • - Zarząd Okręgu w wyjątkowych przypadkach może uchwałami wprowadzić dodatkowe ograniczenia i nakazy.
       • - Informacje o nowo utworzonych obrębach ochronnych jak również o tarliskach znajdują się na stronie internetowej http://www.pzw.org.pl/opole/w zakładce „zasady wędkowania" oraz w siedzibach Kół.