GDPR

Information about the processing of personal data (GDPR)

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych Okręgu PZW z/s w Opolu.

RULES AND REGULATIONS

Licence sale terms and conditions

ANGLER'S PERSONAL DETAILS

FILLS OUT THE LEGAL GUARDIAN OF THE MINOR


Information about the processing of personal data (GDPR)

LICENCE

I'm PAA member and I paid PAA contribution on 2023 year in my PAA Circle
I'm not a PAA member

BUY ADDITIONALLY

CHOICE OF MAIN FISH WATER

TOTAL

0.00 zł
RULES AND REGULATIONS
 1. System dostępny pod adresem http://pzw.opole.pl/zezwolenia oferuje możliwość zakupu E-Zezwoleń na połów ryb.
 2. W sprzedaży jest zezwolenie jednodniowe dla wędkarzy zrzeszonych oraz niezrzeszonych i cudzoziemców.
 3. Do zakupu zezwolenia na wędkowanie konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem wędkowania.
 4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne z wydrukiem potwierdzenia przelewu w przypadku płatności przelewem oraz:
  • dla członków PZW wraz z karta wędkarska,legitymacja członkowską.
  • dla wędkarzy nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską.
  • dla cudzoziemców z kartą wędkarską lub dowodem tożsamości.
 5. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line.
  1. płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi.
  2. opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
 6. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU (dawne Platnosci.pl).
 7. W ramach systemu PayU (dawne Platnosci.pl) obsługiwane są trzy rodzaje płatności:
  1. moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
  2. moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych (Protected Payment), obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
 8. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU (dawne Platnosci.pl) dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany klient po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  Jeśli płatność została potwierdzona na stronie zanjduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
 9. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia. Dane osobowe użytkownika mogą być zmianione po osobistym kontakcie w biurze Okręgu PZW w Opolu.
 10. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Opolu adres ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole lub pod numerem telefonu : +48 77 454 55 54.
 11. Wędkujący zobowiązuje się przestrzegać n/w obrębów ochronnych:
  Rozporządzeniami Wojewody Opolskiego nr 0151/P/1/04, 0151/P/3/05, 0151/P/7/2004, oraz decyzją nr 170/2008 Zarządu Województwa Opolskiego i uchwałą nr 4886/2010 zostały ustanowione obręby ochronne obejmujące:
  • rzekę Nysę Kłodzką na odcinku 300 m poniżej budowli zrzutowej zb. wodnego Kozielno
  • rzekę Nysę Kłodzką w Otmuchowie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Otmuchów
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Nysa
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu saperów, przy ulicy Wyspiańskiego
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku od jazu elektrowni przy ul. Szlak Chrobrego do filarów mostu Bema
  • rzekę Nysę Kłodzką w Nysie na odcinku 100 m poniżej jazu przy ul. Alei Wojska Polskiego
  • rzekę Małą Panew w Turawie na odcinku 200 m poniżej jazu elektrowni zbiornika retencyjnego Turawa w miejscowości Świerkle na akwenie Śródlesie II
  • rzekę Białą Głuchołaską od wiszącej kładki dla pieszych w Głuchołazach-Zdrój w dół rzeki do jazu z przepławką na wysokości Stadionu w Głuchołazach
  • rzekę Nysę Kłodzką obejmujący odcinek kanału odprowadzającego wodę z elektrowni wodnej w miejscowości Piątkowice oraz odcinek rzeki Nysa Kłodzka na wysokości tego kanału
  • wody rzeki Widawy jej dopływów, rozlewisk, wody rowu melioracyjnego oraz wody Zbiornika Michalice w promieniu 100m od mostu nad dopływem do Zbiornika Michalice

  Uchwałą 4886/2010 Zarządu Województwa Opolskiego ustanowiono czasowe obręby ochronne obowiązujące od 01 marca do 31 maja każdego roku
  • na Zbiorniku Turawa obejmujący południowo-wschodnią cześć zb. Turawa od cypla zwanego lokalnie "Angel Spitzem" obejmując ujście rzeki Libawy, Mała Panew i przepompownie, do cypla na wysokości miejscowości Szczedrzyk
  • na rzece Mała Panew obejmujący odcinek od mostu w miejscowości Czarnowąsy do ujścia Małej Panwi do Odry
  • na Zbiorniku Nysa od tablicy informacyjnej przy końcu wału w miejscowości Siestrzechowice do tablicy informacyjnej w miejscowości Buków
  • na Zbiorniku Otmuchów od przekopanego toru kolejowego w miejscowości Ligota do ujścia rzeki Nysa Kłodzka
  • na starorzeczu Odry w miejscowości Rogi
  • starorzecze rzeki Kłodnicy o potocznej nazwie Solec
  Na Kanale Odry w Zwanowicach ustanowiono na odcinku 300m poniżej śluzy zimowisko ryb, na którym obowiązuje zakaz wędkowania od 01 grudnia do 31 marca następnego roku.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Okręgu PZW w Opolu adres ul. Malczewskiego 1, 45-031 Opole (zwanym dalej: "PZW") moich danych osobowych przekazanych w formularzu zakupu E-zezwolenia ze strony PZW znajdującej się pod adresem www http://pzw.opole.pl/zezwolenia w celu prawidłowego i pełnego wykonania i funkcjonowania usług świadczonych przez PZW. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie do ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie. Udostępnione przeze mnie dane osobowe będą chronione przez PZW z zachowaniem najwyższej staranności, a w szczególności nie zostaną bezprawnie przekazane przez Okręg PZW podmiotom trzecim.

UWAGA
If you are foreigner, non-associated in Polish Angling Associaton (PAA), don't choose this option. In that case choose "Non-associated" option.
Information about the processing of personal data (GDPR)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu przy ul. Malczewskiego 1,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@pzw.opole.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora, jednak nie dłużej niż 5 lat.*
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie podanie danych w zakresie wymaganych przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniani obowiązków statutowych

* zgodnie z zapisami w § 16 pkt 1 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. członek PZW podlega odpowiedzialności organizacyjnej. Na podstawie § 34 Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW z dnia 16.12.2017 r. karalność ustaje po upływie maksymalnie 5 lat od popełnienia przewinienia, dlatego nie ma możliwości przechowywania danych osobowych wędkarzy przez krótszy okres czasu.